پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1389

اگر شب نویس پسر میشد...

 

بازم یه بازی که چون برام جذابه صبر نکردم کسی دعوتم کنه : اگر تبدیل به جنس مخالف بشوید...! 

اگر من پسر میشدم احتمالا" ... 

 

1- میرفتم جزایر جنوبی یا غواص میشدم یا مربی دلفین ها. 

2- چند بار تنهای تنها میرفتم سفر.

3- زیاد احتیاط نمی کردم.

4- به دختری قول نمی دادم که تا همیشه باهاش باشم!  

*5- تمام روز می خوابیدم. تمام شب بیدار بودم!

6- اگر دارم هم می زدن سبیل بدون ریش نمیذاشتم! 

7- موهامو زیاد کوتاه نمی کردم. 

8- از هر ترفندی استفاده می کردم برای سربازی نرفتن. 

9- فقط شلوار جین یا کتون! حرف شلوار پارچه ای رو نزنین که قاطی می کنم!

**10-از کچل شدن زیاد ناراحت نمیشدم! 

 

* الان کاملا" نمی تونم اینجوری باشم. چون به عنوان دختر خونه وظایفی دارم! 

** بعضی کچلا اینقدر خوش تیپن که یه تار موشون(!) می ارزه به صدتا مودار!

 

راستی...کسی رو دعوت نمی کنم ولی هرکی خوشش اومد حتما بنویسه!