دوشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1390

هدیه

هدیه هایی که می دونی حسی که پشتش هست واقعیه اونقدر ارزشمندن که از ته دل خوشحالت می کنن و هیچ وقت فراموششون نمی کنی . کتابی که هفته ی پیش از دوست خیلی خیلی عزیزم هدیه گرفتم و گلی که امروز از دوست مهربون دیگه ای، حال و هوای این لحظه هامو رنگی و شاد کرده. با نشون دادنشون هیچ قصدی ندارم جز اینکه بهتون پز بدم! شما که دوستای به این خوبی ندارین! دلتون بسوزه

(شب نویس ذوق زده ی بی ادب!)