سه‌شنبه 7 تیر‌ماه سال 1390

همهمه


صدای همهمه می آید
و من مخاطب تنهای بادهای جهانم
(سهراب سپهری)