یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390

راه


تو کجایی در گستره ی بی مرز این جهان....تو کجایی؟

-من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام: کنار تو.

تو کجایی در گستره ی ناپاک این جهان...تو کجایی؟

-من در پاک ترین مُقام این جهان ایستاده ام:

برسبزه شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

(احمد شاملو)


((نمی دونم این خط تیره ها نشونه ی اینه که این شعر یه جور مکالمه ی دو نفره ست یا نه! اما من اینجوری بیشتر دوسش دارم چون مفهومش قشنگ تر میشه))