شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1390

قدم


قدم هایم را دزدیده اند

چه باک؟!

من مدت هاست رسیده ام!