دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1390

نقاب


کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست

گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صداست