X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1392

  می دانی...

صدای پا در همهمه ی این همه گام ِ بلند و کوتاه و تند و آرام گم می شود.

  همین است که هیچ گاه گوش به زنگ صدای پایت نبودم.

  اما قلب ها یگانه اند.

  من در انتظار صدایی بودم که از قلبت می آید.