یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390

خنده ی درد

به تو خندیدم و گفتم

تمام قصه، خالی بود

نه یک واژه نه یک تصویر

نه تنها خوب ، که عالی بود!


به من خندیدی و گفتی

تمام قصه، اینجا نیست

دلت را خط نزن راحت

سکوت و گریه بیجا نیست 


پر از فریاد و غم گفتم

سکوت و گریه بیجا بود

تمام شب به جای تو

فقط یک بغض اینجا بود


نخندیدی، فقط گفتی

برای گریه گوشی نیست

کمی کمتر بزن فریاد

که درد ما، فروشی نیست